Skip to main content

NAŠE NOVO STRELIŠČE V DEKANIH DOBIVA KONČNO PODOBO

Naše novo strelišče v Dekanih dobiva končno podobo. Spomladi je končno prišlo do dokončnih dogovorov in odločb, s katerimi je MO Koper oddala dve svoji parceli nad nogometnim igriščem v Dekanih v uporabo Javnemu zavodu za šport in mladino Koper, le-ta pa je odločil, da bodo te parcele namenjene za potrebe izvajanja športne dejavnosti Lokostrelskega kluba Ankaran. Seveda vse ni šlo gladko in pripraviti sem morala varnostni načrt ter zbrati ponudbe za izvedbo del, s katerimi bi to varnost zagotovili. Na naše veselje so bile kasneje vse te ponudbe s strani Javnega zavoda potrjene in izdane naročilnice za opisana in potrjena izvajalska dela v skupni vrednosti dobrih 9.000 EUR.

Tako sem sredi junija poklicala izvajalce in se dogovorila za začetek izvajanja potrjenih in naročenih del. 26. junija začela zemeljska dela – čiščenje terena, rahlo ravnanje, mulčenje, čiščenje vsega grmovja na robu parcel, odstranjevanje motečih vej in dreves ter priprava terena za strelišče in postavitev ograje. Nekaj dni zatem so se začela dela v zvezi s postavitvijo ograje. Zdaj so ta dela skoraj končana in objavljam nekaj kronoloških fotografij, ki sem jih naredila ob spremljanju izvajanja del.

Naše strelišče je obdano z 2m visoko žično ograjo, ob vhodu na strelišče pa so postavljena 3m široka dvokrilna vrata s ključavnico. Opraviti je treba le še finalna dela ter na koncu strelišča na 70m – postaviti še dodatne oporne stebre, namestiti 3m visoko žično ograjo in obesiti zaščitno lokostrelsko mrežo. Malo je potrebno še popraviti dovoz iz spodnje na zgornjo parcelo ter potisniti zelen kontejner za 1m nazaj, da pridobimo še nekaj prostora pred kontejnerjem.

Torej bomo zadostili vsem zahtevam ter zagotovili obojestransko varnost. Kar pa je najvažnejše – vsa navedena izvajalska so poplačana.

Od tu dalje pa nas čaka še nekaj del v lastni režiji:

  • Delovna akcija in ročno čiščenje terena: odstranjevanje kamnov in štrlečihih korenin(ic)
  • Postavitev terase pred kontejnerjem
  • Postavitev nadstreška pred kontejnerjem-nad teraso ter nadstreška na desni strani kontejnerja (gledano proti vhodu v kontejner)
  • Nabava in postavitev tarč na strelišču

Upam, da se novega strelišča vsi veselimo. Veliko je bilo vloženega truda, dela in energije in zahvaljujem se vsem sedanjim in bivšim vrhunskim tekmovalcem, ki ste na osnovi svojih dosežkov skupaj z menoj pripomogli k temu, da je Lokostrelski klub Ankaran končno tudi pridobil svoj teren za izvajanje dejavnosti. Vsem, ki so nam pri izgradnji in financiranju pomagali, pa se v imenu vseh članov društva zahvaljujem.

Predvidevam, da bomo z deli končali sredi avgusta in upam, da bomo lahko v septembru že začeli z izvajanjem treningov v Dekanih. Planiram, da bom lahko zadnji teden v avgustu organizirala uradno otvoritev, na katero boste povabljeni vsi člani društva. 

Irena Rosa, predsednica LK Ankaran