Skip to main content

DEJAVNOSTI

Vpis novih članov

V lokostrelski klub se lahko včlani vsak, ne glede na starost, znanje in fizično pripravljenost.
Odloči se lahko za rekreativno – netekmovalno udejstvovanje ter za redne treninge, ki so namenjeni tekmovalcem s tekmovalno licenco Lokostrelske zveze Slovenije.
Klub zagotovi vsem članom strelišče, lokostrelsko opremo in strokovno vodstvo.
Izpolniti je potrebno pristopno izjavo, plačati članarino ter poravnati mesečni prispevek – vadnino.

Predstavitve lokostrelstva

Na leto izvedemo okoli 25 predstavitev lokostrelstva, predvsem za osnovnošolsko mladino in manjše zaključene skupine.
Za popestritev in obogatitev športne vzgoje ponujamo predstavitev lokostrelstva v okviru športnih dni ter izbirnega predmeta šport za sprostitev, šport za zdravje… Cilj predstavitev je seznaniti otroke z osnovami lokostrelstva, razširiti njihovo znanje s športnega področja ter jim ponuditi aktivnost, ki je v šolski športni vzgoji prej izjema kot pravilo. Predstavitev zajema: pravila varnosti, demonstracijo strela, osvojitev osnovne tehnike strela s streljanjem na krajše razdalje, lokostrelske igre (streljanje balonov,…) ter lokostrelska tekma s prilagojenimi pravili.

Pri vseh aktivnostih sodeluje usposobljen strokovni kader (licenca LZS) z lastno opremo.

Lokostrelski tečaji

Klub organizira začetne tečaje lokostrelstva 2 x letno v poletnih mesecih (vsebina: zgodovina lokostrelstva, uporaba lokostrelske opreme, varnost na strelišču in pravila streljanja, ogrevanje, osnovna tehnika strela, lokostrelske igre, tekmovanje, podelitev nagrad in zaključek lokostrelskega tečaja). Tečaj traja 20 ur.

Lokostrelski krožki

Lokostrelski klub Ankaran izvaja lokostrelski krožek na OŠ Dušana Bordona. Krožek je namenjen vsem otrokom, ki se želijo seznaniti z lokostrelstvom in jih ta šport veseli. Klub zagotovi opremo, strokovno vodstvo ter spremstvo na šolskih športnih tekmovanjih. Vadeči lahko v šolskem letu nastopijo na treh notranjih in treh zunanjih šolskih tekmovanjih.

Organizacija tekmovanj

Lokostrelski klub Ankaran je organiziral več kot 100 tekmovanj, med temi večkrat občinsko in regijsko prvenstvo učencev osnovnih in srednjih šol, tradicionalno mednarodno tekmovanje Arrowhead 24+24 na Debelem rtiču, tekmovanje v disciplini 70m + OK, FITA tekmovanja, Indoor 18 m, prilagojena Arrowhead tekmovanja za Združenje Slovenskih častnikov ter tudi Flight državno prvenstvo.

Prireditve

Na leto pripravimo približno šest prireditev, štiri so tekmovalnega značaja, dve pa spadajo pod okrilje športnih dejavnosti v Mestni občini Koper in zavzemajo predstavitev lokostrelstva za širšo javnost v poletnih mesecih (teden odprtih vrat koprskega športa, uživajmo ob morju…).