Skip to main content

PREDSTAVITEV

Zgodovina kluba

Lokostrelski klub Ankaran – Club Arcieri Ancarano (LK Ankaran) je bil ustanovljen 29.10.1982 kot sekcija Strelske družine Ankaran. Vodstvo kluba so takrat sestavljali: Vladimir Rosa,Valentin Prelovec in Miran Bavčar. Sprva je bilo v klubu le 19 članov. Leta 1983 smo dobili nekaj kvalitetne opreme, ter že tekmovali. Kmalu so se uspehi hitro začeli stopnjevati. Leta 1987 je 5 članov opravilo tečaj za učitelje in vaditelje ter svoje znanje preneslo na ostale člane v klubu. Od leta 1985 dalje so se uspešni tekmovalni nastopi kar vrstili.

LK Ankaran se v svoji zgodovini ponaša z organizacijo številnih domačih in mednarodnih tekmovanj, s strokovnimi delavci v Lokostrelski zvezi Slovenije in na mednarodnem področju, predvsem pa z nekaterimi izredno uspešnimi tekmovalci, dolgoletnimi člani slovenskih reprezentanc, državnimi prvaki in rekorderji kot so: Vladimir Rosa, Valentin Prelovec, Robi Medved, Peter Tul, Irena Rosa, Darja Rosa, Vesna Rovšek, Katja Čavničar, Aleš Rosa, Marinka Čavničar, Maja Parac Kosem, Marino Koprivec, Matija Žlender, Nika Medveš, Tomi Štanfel, Maja Žlender, Valentina Lacovich, Anja Čeh, Gašper Smode, Ana Vran, Brina Božič in številnimi drugimi, že od leta 2008 dalje pa njegovo ime in veljavo po svetu nosi predvsem vrhunska tekmovalka Ana Umer.

Leta 1989 se je LK Ankaran pobratil z lokostrelskim klubom iz Bergama – Compagnia arcieri di Malpaga Bartolomeo Colleoni, leta 2002 pa z lokostrelskim klubom Most na Soči. Pred tem smo od leta 1996 v klubu gostili tudi nekaj tekmovalcev iz Tolmina, ki so v našem klubu delovali kot sekcija in prinašali z mednarodnih tekmovanj odlične rezultate: Maks Muznik, Ivan Mutnik, Cveto Florjančič.

LK Ankaran je bil v letih 1997, 2000 in 2001 razglašen pri Lokostrelski zvezi Slovenije za lokostrelski klub leta, leta 1997 pa tudi za najboljši klub v občini Koper. 

Dolgoletna predsednica kluba Irena Rosa je za svoje delo prejela številna priznanja, med najprestižnejšimi pa so priznanje Evropske lokostrelske zveze WAE, priznanje OKS in priznanje z veliko plaketo MO Koper  za vrhunske dosežke v lokostrelstvu, pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji tega športa ter promociji Mestne občine Koper. Je dolgoletna članica izvršnega odbora Lokostrelske zveze Slovenije, v letih 2004-2011 pa je bila tudi predsednica zveze. Že od leta 1994 je mednarodna lokostrelska sodnica in je sodila na številnih evropskih in svetovnih prvenstvih v vseh disciplinah ter tudi kot edina mednarodna sodnica na svetu že 4-krat na olimpijskih igrah (Sydney 2000, Peking 2008, London 2012 in Para Rio 2016). Že od leta 2003 je tudi predsednica evropske komisije za razvoj lokostrelstva med mladimi pri WAE ter tehnična delegatka in organizatorka na številnih mednarodnih tekmovanjih v Evropi.

Vladimir Rosa je leta 2001 prejel priznanje MO Koper in ŠZ Koper za strokovno delo.

Do leta 1997 je Lokostrelski klub deloval kot sekcija Strelske družine Ankaran, leta 1997 pa smo ob usklajevanju statuta z novim zakonom o društvih sprejeli nov statut kluba in se po 15 letih sodelovanja ločili od Strelske družine Ankaran ter se registrirali kot samostojno društvo s polnim imenom Lokostrelski klub Ankaran – Club arcieri Ancarano. Tega leta smo se tudi sporazumno razšli s sekcijo Most na Soči. Odločbo o registraciji smo prejeli 25.5.1998. Do leta 2015 je imel LK Ankaran sedež v Ankaranu, po ustanovitvi občine Ankaran pa smo leta 2015 sedež kluba prenesli v Koper. Ime smo obdržali.

Vsa leta našega delovanja smo si prizadevali najti klubsko pisarno ter klubsko strelišče, na katerem bi lahko izvajali svojo dejavnost. Pisarno smo končno našli v Kopru leta 2015 v prostorih Arene Bonifike. Delimo si jo z Društvom za šport in rekreacijo Partizan. Tja smo tudi po vseh teh letih iz vseh drvarnic, kleti in podstrešij spravili svoj arhiv.

V preteklosti smo v dvorani trenirali v Zadružnem domu na Škofijah, na OŠ Škofije in na OŠ Koper, že vrsto let pa dvoranski treningi potekajo na balkonu telovadnice na OŠ Dušana Bordona Koper.

Pridobitev zunanjega strelišča pa je bil veliko bolj trd oreh. Že od vsega začetka delovanja kluba smo posamezniki trenirali vsak na svojem koncu na najbližjem travniku, skupno strelišče pa smo si uredili na Škofijah. Leta 1993 smo najeli privatno zemljišče v Vanganelu in na njem uredili tako zunanje tarčno strelišče kot tudi del poligona za treniranje fileda. Sponzorsko smo pridobili kontejner ter ga postavili na strelišče, naredili teraso pred njim, postavili streho nad njim in nad teraso ter si tako zagotovili najnujnejše skladišče za našo opremo ter osnovne pogoje za treniranje tudi v slabem vremenu. Kasneje smo pridobili še en kontejner in ga postavili na Sv. Katarino v Ankaranu, kjer smo organizirali zunanja tarčna (takrat Fita) tekmovanja, in v njega spravili vse tarče in drugo opremo za organizacijo tekmovanja. Pred tem smo namreč tarče imeli spravljene v opuščenem vodovodu v Ankaranu, a nam jih je ob močnem deževju zalilo in nam jih tako povsem uničilo. Leta 2008 se je lastnik zemljišča v Vanganelu odločil, da bo zemljišče prodal. O tem razmišljanju nam je povedal že večkrat prej, a tokrat je bila odločitev resna. Iskali smo druge možnosti, a žal neuspešno. Dvakrat smo že prejeli sklep MO Koper o dodelitvi zemljišča za ureditev našega strelišča, a je bil sklep kmalu preklican zaradi drugih načrtov MO Koper. Ker smo tedaj imeli sedež v Ankaranu, smo iskali primeren teren tudi tam. Vključili smo se v projekt izgradnje športnega parka v Ankaranu, a dlje o načrtov nismo prišli. Leta 2009 je bila odločitev lastnika zemljišča v Vanganelu o prodaji zemljišča dokončna. Našel se je kupec in na hitro smo morali zemljišče zapustiti. Takrat je bila med našimi člani tudi uslužbenka Vinakoper, ki nam je povedala za zemljišče v Pradisiolu. Jeseni 2009 smo začasno preselili kontejner z opremo na to novo tuje zemljišče in postavili nekaj tarč. Večkrat smo bili opozorjeni, da bo prišlo do sprememb v Vinakoper in da bomo morali teren zapustiti. Začeli smo intenzivneje iskati in pri tem sodelovali z MO Koper in možnosti so se počasi začele odpirati. S skupnimi močmi smo leta 2016 našli zemljišče v lasti MO Koper nad nogometnim igriščem v Dekanih. Ko smo od Vinakoper konec leta 2016 prejeli obvestilo o nujnem takojšnjem umiku z njihovega terena v Pradisiolu, so se stvari začele hitreje odvijati. Pridobili smo ponudbe o potrebnih delih za izgradnjo strelišča v Dekanih, potrebna soglasja in sklepe in dela so stekla. Potrebna finančna sredstva je zagotovila MO Koper, naložbo pa je izvedel Javni zavod za šport in mladino MOK, ki bo tudi skrbel za strelišče. Slavnostno smo strelišče otvorili 30.8.2017.

LK Ankaran je eden od starejših lokostrelskih klubov v Sloveniji in tudi še vedno eden od vodilnih, uspešnejših in vsestransko aktivnih klubov. Pokriva celotno obalno kraško območje, saj je na tem teritoriju edini lokostrelski klub in šteje trenutno 76 članov. V Sloveniji je registriranih skupno 37 lokostrelskih klubov.

LK Ankaran je od leta 2015 registriran v MO Koper in je od leta 2002 vpisan v register društev, ki delujejo v javnem interesu.

Delo v klubu danes sloni predvsem na vzgoji mladih tekmovalcev, ki pa tudi že tekmujejo in s tekmovanj prinašajo odlične rezultate.

 

Predsedniki LK Ankaran:

1982 – 1986 Vladimir Rosa

1987 – 1988 Vladimir Tul

1989 – 1996 Irena Rosa

1997 – 2001 Valentin Prelovec

2002 – 2004 Dorijan Maršič

2004 – 2011 Marko Šavelj

2011 – 2014 Robi Luštrek

2014 – 2021 Irena Rosa

2021 – Maya Shalaby

 

STROKOVNI KADER:

 

Trenerji, učitelji in vaditelji z licenco:

Matija Žlender (trener lokostrelstva)

Klemen Božič (trener lokostrelstva)

Brina Božič (učitelj lokostrelstva 2)

Ana Umer (učitelj lokostrelstva 2)

Irena Rosa 

Maks Ježovnik

 

Sodniki:

Maya Shalaby, kontinentalna sodnica WAE in mednarodna sodnica WA

Irena Rosa, klubska sodnica

Henk Wagemakers, klubski sodnik

Svetlana Vran, klubska sodnica

 

Organizatorji in direktorji streljanja:

Robi Luštrek, organizator

Matija Žlender, organizator

Licenco za organizatorja in za direktorja streljanja imajo tudi vsi sodniki.

 

Upravni odbor:

Maya Shalaby – predsednica
Irena Rosa – podpredsednik
Dalja Jogan
Robert Luštrek
Robert Medved
Ana Umer
Denis Fink

 

Nadzorni odbor:

Klemen Božič
Maks Ježovnik
Uroš Šavelj

 

Disciplinska komisija:

Brina Božič
Dolores Kljun
Karmen Rojc

 

 

Tekmovalni rezultati

LK Ankaran se lahko pohvali z visokimi uvrstitvami svojih bivših in sedanjih članov na državnih in mednarodnih tekmah. Dosedanji uspehi štejejo 22 svetovnih rekordov, 24 evropskih rekordov ter veliko število državnih rekordov. Skupno so člani LK Ankaran osvojili tudi več kot 100 naslovov državnih prvakov.
Lokostrelska zveza Slovenije je na osnovi tekmovalnih in organizacijskih uspehov LK Ankaran proglasila za lokostrelski klub leta kar trikrat, in sicer v letih 1997, 2000 in 2001, MO Koper pa leta 1997 za najboljši klub v občini Koper. 

Članica Maja Kosem je leta 1993 nastopila na svetovnem prvenstvu Indoor v Franciji in zasedla odlično 10. mesto ter bila proglašena v Lokostrelski zvezi Slovenije za lokostrelko leta 1993.

Vladimir Rosa je leta 1997 osvojil naslov evropskega 3D prvaka, osvojil pa je tudi zmago v mednarodnem  pokalu Alpe Adria. Tega leta je bil proglašen za 2. najboljšega športnika v občini Koper.
Prvo medaljo s mednarodnih tekmovanj FITA (sedanja WA) pa je v klub prinesel Matija Žlender, ki je leta 1999 na mladinskem EP v Bovcu osvojil srebrno medaljo. Tega leta je imel tudi status športnika perspektivnega razreda.

Aleš Rosa je na FITA tekmovanjih dosegel kar nekaj državnih rekordov in v letih 2000 in 2001 kar 21 svetovnih in 23 evropskih rekordov. To je bila najuspešnejša bera svetovnih rekordov vseh časov. Istega leta je bil v Lokostrelski zvezi Slovenije Aleš proglašen za najboljšega lokostrelca leta. V letih 2000-2002 je imel status športnika perspektivnega razreda.

Med svetovne rekorderje se je 3-krat zapisala tudi Irena Rosa. Leta 1991 je bila proglašena za 3. športnico Primorske in za najboljšo športnico občine Koper, leta 1999 pa za 2. najboljšo športnico v občini Koper. V letih 1999-2002 je imela status športnice mednarodnega razreda.

Najboljša športnica vseh časov pa je Ana Umer, ki je že leta 2008 postala mladinska svetovna prvakinja v poljskem lokostrelstvu, v letih 2015 in 2017 članska evropska prvakinja v isti disciplini. V letu 2015 je bila razglašena za najboljšo športnico Kopra v neolimpijski disciplini. Je športnica z večletnim zaporednim statusom mednarodnega razreda pri OKS ter kandidatka za Olimpijske igre Tokio 2020. Od septembra 2017 dalje prejema olimpijsko štipendijo mednarodnega Olimpijskega komiteja.

Delo v klubu danes sloni predvsem na vzgoji mladih tekmovalcev, ki pa tudi že tekmujejo in iz slovenskih tekmovanj prinašajo dobre rezultate. Najobetavnejši so Maks Muznik ter Mia Velkova in Sanja Tevž, ki je leta 2017 dosegla izjemen uspeh na tekmi svetovnega pokala v Nimesu, kjer je nastopila med mladinkami in v močni konkurenci osvojila srebrno medaljo. Mia Velkova in Sanja Tevž so leta 2017 v ekipi skupaj z Ano Umer osvojile naslov članskih državnih prvakinj v dvorani.

 

Člani LK ANKARAN – Osvojene medalje na SP, EP, nastopi in uvrstitve na OI in MOI ter doseženi evropski in svetovni rekordi

 

UMER ANA

2017 – Evropsko prvenstvo FIELD, Mokrice, Slovenija:

Zlata medalja UMER ANA članice ukrivljeni lok

Srebrna medalja ekipa članice: ELLISON TOJA, UMER ANA, GUTMAN TINA

2016 – Svetovno prvenstvo FIELD, Dublin, Irska:

Bronasta medalja ekipa članice: ELLISON TOJA, UMER ANA, GUTMAN TINA

2015 – Evropsko prvenstvo FIELD, Rzezsow, Poljska:

Zlata medalja UMER ANA članice ukrivljeni lok

Bronasta medalja ekipa članice: ČERNE TOJA, UMER ANA, GUTMAN TINA

2010 – Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Višegrad, Madžarska

Bronasta medalja UMER ANA mladinke ukrivljeni lok

2008 – Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Wales, Velika Britanija

Zlata medalja UMER ANA mladinke sestavljeni lok

 

BOŽIČ BRINA

2013 – Evropsko prvenstvo FIELD, Terni, Italija:

Bronasta medalja BOŽIČ BRINA članice ukrivljeni lok

2012 – Svetovno mladinsko prvenstvo FITA, Nykobing, Danska

Srebrna medalja mešane ekipe ukrivljeni lok: BOŽIČ BRINA, KOMOČAR JAKA

2010 – Mladinske olimpijske igre, Singapur, Singapur

  1. mesto BOŽIČ BRINA mladinke ukrivljeni lok
  2. mesto mešane ekipe mladinci ukrivljeni lok: BOŽIČ BRINA, NOTT BENJAMIN (AUS)

 

ŽLENDER MAJA

2005 – Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Rogla, Slovenija

Srebrna medalja ŽLENDER MAJA mladinke ukrivljeni lok

2004 – Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Plitvice, Hrvaška

Zlata medalja ŽLENDER MAJA mladinke ukrivljeni lok

 

SMODE GAŠPER

2003 – Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Vagney, Francija

Srebrna medalja SMODE GAŠPER mladinci goli lok

 

ROSA ALEŠ

2001 – Evropsko mladinsko prvenstvo FITA, Poreč, Hrvaška

Srebrna medalja ROSA ALEŠ kadeti sestavljeni lok

Zlata medalja ekipno kadeti sestavljeni lok: RAVNJAK URBAN, ROSA ALEŠ, OŠEP ALEKSANDER

2001 – Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Železna ruda, Češka

Bronasta medalja ROSA ALEŠ mladinci sestavljeni lok

 

ŽLENDER MATIJA

1999 – Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Bovec, Slovenija

Srebrna medalja ŽLENDER MATIJA mladinci ukrivljeni lok

 

Člani LK ANKARAN – Evropski in svetovni rekorderji

 

ROSA ALEŠ

2001 svetovni rekord FITA kadeti compound 2x

2001 evropski rekord FITA kadeti compound 2x

2000 svetovni rekord FITA kadeti compound 19x

2000 evropski rekord FITA kadeti compound 19x

2000 evropski rekord FITA mladinci compound

2000 evropski rekord INDOOR mladinci compound

 

ROSA IRENA

2000 svetovni rekord FITA članice compound ekipno

2003 svetovni rekord FLIGHT članice tarčni compound lok 60 lbs

2004 svetovni rekord FLIGHT članice tarčni compound lok 60 lbs

 

 

Nastopi članov LK ANKARAN na EP in SP ter osvojene medalje

na SP, EP in uvrstitve na MOI

 

2017 – Evropsko prvenstvo FIELD, Mokrice, Slovenija

Zlata medalja UMER ANA članice ukrivljeni lok

Srebrna medalja ekipa članice: ELLISON TOJA, UMER ANA, GUTMAN TINA

 

2016 – Svetovno prvenstvo FIELD, Dublin, Irska

Bronasta medalja ekipa članice: ELLISON TOJA, UMER ANA, GUTMAN TINA

 

2015 – Evropsko prvenstvo FIELD, Rzezsow, Poljska

Zlata medalja UMER ANA članice ukrivljeni lok

Bronasta medalja ekipa članice: ČERNE TOJA, UMER ANA, GUTMAN TINA

 

2013 – Evropsko prvenstvo FIELD, Terni, Italija

Bronasta medalja BOŽIČ BRINA članice ukrivljeni lok

 

2012 – Svetovno mladinsko prvenstvo FITA, Nykobing, Danska

Srebrna medalja mešane ekipe ukrivljeni lok: BOŽIČ BRINA, KOMOČAR JAKA

 

2010 – Mladinske olimpijske igre, Singapur, Singapur

  1. mesto BOŽIČ BRINA mladinke ukrivljeni lok
  2. mesto mešane ekipe mladinci ukrivljeni lok: BOŽIČ BRINA, NOTT BENJAMIN (AUS)

 

2010 – Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Višegrad, Madžarska

Bronasta medalja UMER ANA mladinke ukrivljeni lok

 

2008 – Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Wales, Velika Britanija

Zlata medalja UMER ANA mladinke sestavljeni lok

 

2005 – Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Rogla, Slovenija

Srebrna medalja ŽLENDER MAJA mladinke ukrivljeni lok

 

2004 – Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Plitvice, Hrvaška

Zlata medalja ŽLENDER MAJA mladinke ukrivljeni lok

 

2003 – Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Vagney, Francija

Srebrna medalja SMODE GAŠPER mladinci goli lok

 

2001 – Evropsko mladinsko prvenstvo FITA, Poreč, Hrvaška

Srebrna medalja ROSA ALEŠ kadeti sestavljeni lok

Zlata medalja ekipno kadeti sestavljeni lok: RAVNJAK URBAN, ROSA ALEŠ, OŠEP ALEKSANDER

 

2001 – Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Železna ruda, Češka

Bronasta medalja ROSA ALEŠ mladinci sestavljeni lok

 

1999 – Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Bovec, Slovenija

Srebrna medalja ŽLENDER MATIJA mladinci ukrivljeni lok

 

1997 – Evropsko 3D prvenstvo EAA, Hrvaška

Zlata medalja VLADIMIR ROSA člani ukrivljeni lok