Skip to main content

Zaključek tarčne sezone Ane Umer v slikah

Ana Umer je zaključila s tarčno sezono 2023. Pred nekaj dnevi se je vrnila iz zadnjega svetovnega pokala, ki je potekal v Parizu, na prizorišču, ki bo 2024 gostilo olimpijske igre. Svetovni pokal je tako služil tudi kot “test event” za igre. Več o čudovitem prizorišču si lahko ogledate na fotografijah.

Nejc Kralj do lepega rezultata na HDH-IAA 3D prvenstvu

Od 8. – 13. avgusta je v Romuniji, Alba Iulii, potekalo 3D evropsko prvenstvo, na katerem je tekmoval tudi naš Nejc Kralj. Zanj je bila to druga velika mednarodna 3D tekma v lokostrelstvu v karieri, po  lanskih Mokricah. Individualno se je uvrstil na 6. mesto, ekipno pa na 4. mesto. 


Čestitamo za dosežke!

Irena Rosa WA priznanje

Irena Rosa je na kongresu svetovne lokostrelske zveze World Archery v Berlinu  28.07.2023 prejela visoko priznanje za svoje preteklo delo.

Na priznanju je zapisano:

Irena Rosa (SLO) je že več desetletij vzor enakosti spolov od regionalne do mednarodne ravni kot športnica, sodnica, uradna oseba na tekmovanjih in prireditvah, tehnična delegatka itd.

V Olimpijski listini je zapisano, da MOK priznava, da so enakost spolov, vključenost in raznolikost sestavni deli izpolnjevanja vizije gradnje mirnega in boljšega sveta s športom. To je tudi vodilo World Archery, ki vsake dve leti na kongresu podeli nagrado za enakost spolov.

V pravilih WA je zapisano, da se nagrada za enakost spolov podelji osebi, ki je vzor ali je dosegla
pomemben prispevek k spodbujanju enakosti spolov na nacionalni ali višji ravni.
To lahko vključuje, vendar ni omejeno na:
• Spodbujanje ali poudarjanje enakosti spolov pri športnikih ali upravi.
• Pomembni dosežki na področju, kjer je prej dominiral en spol.
• Dolgoročni prispevek k zagotavljanju enakih možnosti za oba spola.

Nominacije lahko predložijo naslednji organi World Archery:
• Nacionalna panožna zveza,
• Kontinentalna zveza,
• Člani izvršnega odbora WA,
• Člani komisije za enakost spolov
Vsak organ lahko predloži največ eno nominacijo za nagrado na kongres. Zbrane predloge uredi WA komisija za enakost spolov, izbere in potrdi pa Izvršni odbor World Archery. Zmagovalec je razglašen na kongresu World Archery.