Skip to main content

Na skupščini LK Ankaran izvoljeno novo vodstvo kluba

Na skupščini LK Ankaran dne 29.03.2016 je LK Ankaran dobil novo vodstvo kluba:

Predsednica kluba: Irena Rosa

Člani upravnega odbora:
Dalja Jogan
Karim Kleva
Robert Luštrek
Robi Medved
Marko Šavelj

Člani nadzornega odbora:
Klemen Božič
Maya Shalaby
Ana Umer

Člani nadzornega odbora:
Brina Božič
Katja Skrt
Matija Žlender

Sprejeto je bilo tudi poročilo o delu za leto 2015, finančno poročilo ter plan dela LK Ankaran za leto 2016 z dopolnitvijo.